Met als resultaat …

De bijeenkomsten leidden tot een brochure en een tentoonstelling.

Lees de brochure

De tentoonstelling

Die liep van 1 juli tot en met 18 augustus 2019.

De volgende maanden trekt de tentoonstelling naar verschillende locaties binnen Geel. Voor meer info over de exacte locatie van de expo neem je best even contact op met Ellen Lievens (ellen@hetkleinegeluk.be of 014 56 71 30).